Hvad Er Slang?

Første gang ordet ‘slang’ blev brugt var i 1700-tallets England. Siden da har udtrykket skiftet en smule betydning, og slangudtrykkene er med årene blevet flere og flere. De fleste ved, hvad slang er, men alligevel er det endnu lykkedes nogen at komme med en koncis definition.

Selve ordet ‘slang’ har som bemærket sit ophav i England. Oprindeligt blev det brugt i betydningen ‘forbrydersprog’.

Da begrebet opstod, havde datidens britiske kriminelle nærmest sit helt eget sprog, og dette kaldte man altså for ‘slang’. I Danmark forekom ordet for første gang i 1948.

Definitionen

Lingvisten Paul Roberts har sagt, at “slang er en af de ting, som alle kan genkende, men igen kan definere.”

Dette er også delvist rigtigt. Det er nemlig meget, meget svært at komme en kort, præcis definition af slang.

I Politikens Slangordbog har de dog forsøgt sig med seks karakteristika, som alle skal være til stede, for at man definere et udtryk som værende slang.

De seks kendetegn er som følger:

  1. Slang står i stedet for et normalsprogligt udtryk
  2. Der ligger en bestemt hensigt hos slangbrugeren bag brugen af slang.
  3. Slang er udnyttelse af sproglig kreativitet.
  4. Slang virker på tilhøreren.
  5. Brugen af slang bevirker, at situationen "trækkes nedad". Med andre ord kan slang gøre stemningen mere uformel
  6. Slang har en vis almen udbredelse. Slang er dermed ikke engangsudtryk, argot eller jargon.

Hele seks kendetegn bruges der i Politikens Slangordbog på at definere slangudtryk. Dette er en af de bedste definitioner, som findes på dansk, og denne vidner om, at det stort set er umuligt at give en lakonisk definition på, hvad slang er.

Selvom ovenstående definition er en af de bedre på dansk, er den ikke fejlfri. For eksempel er det lidt diffust, hvad der menes i kriterium 1, for hvad er et normalsprogligt udtryk? Her går man normativt ind og klassificerer et udtryk, og der gælder dermed ikke faste regler, hvilket er problematisk, når man prøver at sige noget definitivt.

Dette er ikke super godt, men som sagt findes der på nuværende tidspunkt ikke rigtigt nogen bedre alternativer.

af: Kristian Ommen
Kommunikationskonsulent hos SEO- og Content Marketing-bureauet Nutimo

sprogpiloter.dk