Billede: Pixabay, ZIPNON

Hvad Er Genitiv?

Genitiv er en endelse på substantiver (navneord) og pronominer (stedord). Det bliver mest brugt, når man skal vise, at nogen ejer noget eller at noget tilhører nogen. 

I det danske sprog findes der tre forskellige former for brug af genitiv:

Den første er (s)

Denne endelse bliver brugt ved forkortelser, hvor der et punktum til stede ved det/den, der ejer noget, eksempelvis "afs.s adresse og navn". Den bliver brugt ved ordenstal, såsom "Margrethe 1.s børnebørn". Og som den sidste bliver endelsen også brugt, når der er tale om grupper eller par: "Morten og Lenes overraskelse til Niels". Er der dog tale om to separate overraskelser til Niels, skal der et (s) på begge navne; "Mortens og Lenes overraskelser til Niels". 

Den anden er ('), også kaldt apostrof. 

Denne form bruger man, når et ord slutter på (s) allerede, eksempelvis Mads, Lars, SMS, SAS osv. Skal du henvise til noget de ejer og det skal være forståeligt, skrives det på denne måde: Mads', Lars', SMS' og SAS'.

Den tredje og sidste måde for genitiv er ('s)

Denne form bliver brugt efter ord, hvor der ikke er et punktum. Eksempler herpå er: "FN's hovedkontor" eller "IT's store historik". Skriver du tal eller symboler, skal du også bruge ('s), dvs. i tilfælde som "Kanal 5's" eller "side 20's". 

Jeg håber ovenstående har været med til at give et bedre overblik over genitiv.

Vi takker Perlen Odense for deres støtte til sidens tekst. Derfor kan vi på glædeligvis opfordre dig til at kigge ind og shoppe perleøreringe. Vha. Perlen Odense overlever denne hjemmeside.

af: Kristian Ommen
Kommunikationskonsulent hos SEO- og Content Marketing-bureauet Nutimo

sprogpiloter.dk