Korrekt Tegnsætning: De 4 Store Og De 6 Små Tegn

Den vigtigste funktion i dansk tegnsætningen er tydeligt at vise, hvilke informationer der hænger sammen, og hvilke der skal adskilles. Man skelner mellem de 4 store og de 6 små tegn. Tegnsætningen markerer og erstatter pauser, tryk, rytme, sætningsmelodi, tempo mv, altså de signaler, vi også kender fra talesproget. Vi vil nu gennemgå alle 10 tegn i dansk tegnsætning, og vi starter med de 4 store tegn.

De 4 store tegn

De 4 store tegn er punktum, spørgsmålstegn, udråbstegn og kolon. Efter de store tegn begynder man som regel med et stort begyndelsesbogstav (det er dog ikke altid tilfældet ved kolon).

Punktum

Punktum har som tegn til funktion at dele teksten op, så den er til at forstå, og er uden tvivl det vigtigste tegn i dansk tegnsætning. Uden punktum ville en længere tekst være komplet ulæselig og umulig at forstå:

Spørgsmålstegn

Spørgsmålstegn fortæller, at den pågældende sætninger er et spørgsmål og afslører også sætningens specifikke tonefald, når den udtales:

Udråbstegn

Udråbstegn gør det tydeligt, at sætningen er ment som enten et udråb, en ordre, en opfordring, et ønske, en undren eller noget overraskende. Udråbstegn er et tegn, som viser følelser, og indikerer klart, hvad tekstens forfatter mener:

Kolon

Kolon bliver anvendt foran replikker, citater og forklaringer. Kolon bruges også i stedet for ordet "nemlig":

De 6 små tegn

De 6 små tegn er komma, semikolon, tankestreg, bindestreg, parentes og anførselstegn.

Komma

Komma angiver, hvad der skal adskilles, og hvad der hører sammen, indenfor et punktum:

Semikolon

Semikolon kan man kalde en mellemting mellem punktum og komma. Man sætter typisk semikolon mellem to helsætninger, som hører tæt sammen:

Tankestreg

Tankestreg bliver brugt rundt om et indskud eller foran en tilføjelse. Man kan f.eks. sætte en tankestreg for at markere et emneskift eller vise, at der kommer noget uventet:

Bindestreg

Bindestreg er meget anvendt i det danske sprog. Den bruges bl.a. til at binde to eller flere ord sammen, vise at et ord bliver delt ved linjeskift og desuden sætte ord og tal sammen:

Parentes

Parentes sættes omkring ord, sætninger eller tal med det formål at skille dem ud fra sammenhængen. Parentes kan bruges, f.eks. når indholdet er mindre vigtigt eller udgør en selvstændig del:

Anførselstegn

Anførselstegn bliver sat omkring et eller flere ord, når der er tale om et citat, en titel eller en replik, når noget skal tages med forbehold, eller når noget er nyt og usædvanligt:

Tak til Curvii

Denne artikel er blevet lavet i samarbejde med Curvii.dk, som en webshop, der forhandler det nyeste nye inden for curvy fashion. De fører de flotteste mærker, og du kan bl.a. købe dig en af disse skønne Zizzi jakker.

af: Kristian Ommen
Kommunikationskonsulent hos SEO- og Content Marketing-bureauet Nutimo

sprogpiloter.dk